VICTOR JARA

Victor Jara föreningen är en rikstäckande politisk obunden kulturell förening
avsedd för alla chilenare, latinamerikaner och svenskar bosatta i Sverige. Föreningen
har varit aktiv sedan 1976.

ÄNDAMÅL:

a) Att bevara chilensk och latinamerikansk kultur och dess traditioner.
b) Att skapa aktiviteter tillsammans med det svenska folket som bidrar till att man
bryter isoleringen som många invandrare drabbas av.
c) Att skapa aktiviteter för chilenska, latinamerikanska och svenska barn och ungdomar.
d) Att skapa aktiviteter tillsammans med det svenska folket för rättvisa och demokrati.

Victor Jara föreningen i Malmö har idag sitt säte i Sofielunds Folkets Hus.
Då vi delar samma värderingar för solidaritet och gemenskap har ett mycket gott samarbete inletts och vi är övertygade om att det kommer att komma många kulturella samankomster utifrån vårt samarbete.

http://www.victorjara.se/