Kultur

Kultur är en stor del av Sofielunds Folkets Hus. Vi främjar konst, dans och andra aktiviteter som både ger utlopp för kreaitivitet men även för människor av alla åldrar och kulturer samman.