Kultur

Sofielunds Folkets Hus välkomnar och uppmuntrar kultur av alla sorter så som konst och dans. Vi har regelbundna utställningar och vernissage som allmänheten är välkomna att ta del av.

Galleri Under Ytan

Vi tror på konsten och syftet med Galleri Under Ytan är att gräva upp de stora konstnärliga resurser som finns omkring oss som har varit gömda och anonyma, under ytan här i Malmö stad. Vi vill bygga en bro mellan människor oavsett kultur, genus, religion eller nationalitet. Vi letar efter nya metoder som kan hjälpa oss att hitta lösningar och svar i vår existens. Vidare blir konsten också ett gemensamt språk som leder till att förbättra relationer människor emellan.

Vill du ställa ut din konst i vårt galleri, får du gärna kontakta oss.

Ansvariga för galleriet är José Ulloa och Marco Leal.

Tel José Ulloa: 0702 – 13 47 37