Kastanjeskolan är en fristående småskalig grundskola med fritidshem
i Sofielund, Malmö. Skolan drivs av en ideell förening som inte är vinstdrivande och Kastanjeskolan har en allmän pedagogisk inriktning, men betonar språk och kommunikation och är religiöst och politiskt obunden.

http://www.kastanjeskolan.nu