HISTORIA

Sofielunds Folkets Hus förening bildades 1990 av boende och ideella krafter i närområdet. Man ville skapa en mötesplats och stärka föreningslivet i Södra innerstaden.

1995 fick föreningen tillgång till lokalerna på gamla Folkskolan i Sofielund. Huset byggdes 1902 och var i mycket dåligt skick. Planer fanns därför på att riva fastigheten, men istället fick alltså Sofielunds Folkets Hus Förening ta över lokalerna. Det första medlemsmötet i lokalerna ägde rum 20 juni 1995. Genom ett ALU-projekt och många ideella krafter började vår nuvarande verksamhetschef, Carlos Cortés, att sakta men säkert bygga upp verksamheten. Med de små ekonomiska medel som fanns, började man lappa och laga, måla om och göra lokalerna brukbara.

– I början fick vi sätta ut en massa hinkar på golvet, då det regnade in, berättar Carlos, Vi arbetade, dag och natt.

Genom det engagemang som uppstod, skapades en gemenskap och ett samarbete mellan olika aktörer och föreningar i Malmö, men främst i Södra Innerstaden. 1997 öppnade vi ”Mötesplatsen” och i december samma år skrev vi kontrakt på fastigheten för 5 år.

1998 fick Sofielunds Folkets Hus tillsammans med Glokala Folkhögskolan medel för ett så kallat ”Urbanprojekt”. Syftet var att tillsammans med bland annat Malmö Stad utveckla stadsdelen Sofielund/Södra Innerstaden. Med hjälp av dessa pengar kunde man därför i september 1998 påbörja en mer omfattande renovering av huset.

I november 1999 invigde man så det, som idag är Sofielunds Folkets Hus. Vi hyr nu fastigheten enligt 19 långtidskontrakt av Stadsfastigheter i Malmö, nuvarande kontrakt löper t.o.m. 2029-12-31.

På Sofielunds Folkets Hus pågår en ständig utveckling och ett förändringsarbete för att förbättra verksamheten och möta samhällets behov. Vi är måna om att hela tiden utveckla våra nätverk och att tillsammans med andra skapa möjligheter. Nya projekt startar för att sedan antingen bli permanenta, avslutas eller utvecklas vidare. Vi var bland annat med och tog initiativ till ”Utbildningstorget”, som består av olika verksamheter och föreningar i närområdet. Vi har fått ett vänhus i Köpenhamn; Karens Minde. Vi samarbetar med många olika föreningar och övriga Folkets Hus i Malmö, liksom vi också samarbetar med Malmö Stad.