Psykologer Föreläser

Psykologer Föreläser är ett forum där yrkesverksamma legitimerade psykologer regelbundet ger öppna föreläsningar och workshops i ämnen som berör människors privat- och yrkesliv. Kärnan är det psykologiska perspektivet och fokus på möjligheter till utveckling och förändring. I slutet på föreläsningen ges utrymme för diskussion och frågor.

Plats:

Föreläsningarna ges på Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16 i Malmö en gång i månaden. Lokalen öppnar kl. 17:30 och det finns fika att köpa. Dagens psykolog talar, diskuterar, håller workshop och inspirerar mellan 18.15 – ca 20.15 med paus. Lokalen stänger kl. 21.00 så tills dess kan diskussionen fortsätta runt borden.

Kommande evenemang på Sofielunds Folkets Hus:

24/1: “Självkritik – vår gemensamma vän och fiende”. Psykolog Jernett Karensen och Linda Wiik. Mer info och BILJETTER

22/2: “Vem är jag? – existentiell psykologi”. Psykolog Ulla-Stina Johansson. Mer info och BILJETTER

20/3: “Stress och utmattning i vår tid. Vilka mekanismer bidrar till att allt fler blir utmattade?”. Docent, universitetslektor, psykolog Per Johnsson. Mer info och BILJETTER

24/4: “Utvecklingskriser- Unga vuxna”. Psykolog, Fil Dr Johanna Månsson. Mer info och BILJETTER

22/5: “Människan och Kapitalismen”. Psykolog Cristian Peña. Mer info och BILJETTER

Föreläsningarna annonseras på denna hemsida samt i sociala medier som Facebook m.m.

Entré kostar 100: – och är i princip ett självkostnadspris. Det går till lokalhyra, ett blygsamt föreläsningsarvode, administration och annonsering samt 25 % moms. Biljett köpes genom hemsida Psykologer Föreläser i Malmö Billeto. Eventuellt kvarvarande biljetter säljs vid entrén.

Varmt välkomna!