DiasporafA�reningen

DiasporafA�reningen A�r en ideell organisation som bildades 1995 i syfte att frA�mja ett aktivt liv fA�r A�ldre spansktalande. FA�reningen organiserar aktiviteter av vitt skilda slag sA?som studiecirklar som leds av ABF-utbildade medlemmar, musikkvA�llar, teaterbesA�k, filmkvA�llar, hantverk, resor och insamlingar till behA�vande i andra lA�nder.

Verksamhetsplanering och gemensamma beslut A�r fA�rlagda till medlemsmA�ten som hA?lls en gA?ng i mA?naden pA? Sofielunds Folkets Hus. Gruppen bestA�mmer tillsammans vilka aktiviteter som gA�rs under A?ret.

DiasporafA�reningen A�r inte beroende av nA?gra statliga eller kommunala bidrag. Medlemsavgiften A�r 10 kr i mA?naden.

A�DiasporafA�reningens verksamhet prA�glas av vA�rme, omtanke, social gemenskap och A�ppenhet fA�r nya erfarenheter och upplevelser. UmgA�nget A�r informellt, hjA�rtligt och graden av engagemang A�r hA�gst individuell och naturligtvis helt valfri.

A�Vi vA�lkomnar alla spansktalande personer som vill leva ett aktivt liv i gemenskap med andra spansktalande. Vi vA�lkomnar A�ven alla som A�r intresserade av att delta i vA?ra aktiviteter och vill berika sitt sociala och fysiska liv.

Vi finns pA? Sofielunds Folkets Hus varje tisdag och varannan torsdag. Rolfsgatan 16, mellan kl: 15 a�� 19.

HA�stterminen startar fA�rsta tisdagen efter MalmA�festivalen och slutar i bA�rjan av december.

VA?rterminen bA�rjade bA�rjar i mitten av februari och slutar i slutet av juni.

Kontakt: Magdalena Cortes 0760 – 45 19 49