Diasporaföreningen

Diasporaföreningen är en ideell organisation som bildades 1995 i syfte att främja ett aktivt liv för äldre spansktalande. Föreningen organiserar aktiviteter av vitt skilda slag såsom studiecirklar som leds av ABF-utbildade medlemmar, musikkvällar, teaterbesök, filmkvällar, hantverk, resor och insamlingar till behövande i andra länder.

Verksamhetsplanering och gemensamma beslut är förlagda till medlemsmöten som hålls en gång i månaden på Sofielunds Folkets Hus. Gruppen bestämmer tillsammans vilka aktiviteter som görs under året.

Diasporaföreningen är inte beroende av några statliga eller kommunala bidrag. Medlemsavgiften är 10 kr i månaden.

 Diasporaföreningens verksamhet präglas av värme, omtanke, social gemenskap och öppenhet för nya erfarenheter och upplevelser. Umgänget är informellt, hjärtligt och graden av engagemang är högst individuell och naturligtvis helt valfri.

 Vi välkomnar alla spansktalande personer som vill leva ett aktivt liv i gemenskap med andra spansktalande. Vi välkomnar även alla som är intresserade av att delta i våra aktiviteter och vill berika sitt sociala och fysiska liv.

Vi finns på Sofielunds Folkets Hus varje tisdag och varannan torsdag. Rolfsgatan 16, mellan kl: 15 – 19.

Höstterminen startar första tisdagen efter Malmöfestivalen och slutar i början av december.

Vårterminen började börjar i mitten av februari och slutar i slutet av juni.

Kontakt: Magdalena Cortes 0760 – 45 19 49