Det Goda Livet

Det goda livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en helhetssyn på människans mående. 

Vision och verksamhetsidé

Vår vision

Föreningen Det Goda Livet vill främja intresset för och öka kunskapen kring hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Strävan är balans av hälsans olika delar. Genom kunskap, skapande och nätverkande vill vi bidra till människors möjligheter till utveckling och ett rikare liv.

Vår verksamhetsidé

Det Goda Livet stimulerar människors lärande och utveckling genom bildning i form av föreläsningar, workshops och studiecirklar. Vi erbjuder möjlighet till engagemang, delaktighet och ömsesidig integration.

Det Goda Livet är en ideell förening samt partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. Vi står för alla människors lika värde och rätt till bildning, kunskap och kultur. Vi främjar mångfald och motverkar diskriminering.

Kontakta oss:

Har du frågor om upplägg eller deltagande? Idéer om verksamheten, samarbeten eller finansiering?

Tveka inte att höra av dig!

Du når oss enklast via e-post info@godalivet.org

Natalia Del Rio, samordnare natalia@godalivet.org

Sara Jiffer, samordnare sara@godalivet.org

Gonzalo Del Rio, samordnare gonzalo@godalivet.org

http://www.godalivet.org/