Annette Lindén-E

Annette är numera ett välbekant ansikte för alla oss Malmöbor. I över 25 års tid har hon arbetat med teater på både små och stora scener. Från babyteater & barnteater till ungdomsteater och vuxenpublik. Hon arbetar även med teater för funktionsvarierade, både fysiskt och psykiskt handikappade, har personalutbildningar, kurser och improvisationsteater.

Annette är den drivande medlemmen i ”Teaterhatten” och samarbetar där med en rad olika typer av aktörer, skådespelare, sångerskor och musiker som turas om att ingå i de olika produktionerna beroende på kombination och repertoar.

Annette Lindén-E

Skådespelare, artist och teaterlärare

Info/bokning: 0702 – 37 05 95

annettelinden@ymail.com